Analiza technologii

Polski potencjał

Polski Instytut Badań i Rozwoju łączy naukowców i przemysł, po to, aby budować silne technologie i zmieniać otaczający nas świat.

Bridge Alfa

Weryfikacja potencjału technologii

Polskie uczelnie i przedsiębiorstwa charakteryzują się dużym potencjałem innowacyjnym, którego realizację wspieramy. W odpowiedzi na potrzebę rynku nasz fundusz skutecznie usprawnia proces przejścia z fazy koncepcyjnej projektu, poprzez wdrożenie, aż po rynkowy sukces. W ramach weryfikacji potencjału zgłoszonych projektów PIBiR przygotowuje cztery kluczowe grupy analiz: analizę technologiczną, rynkową, patentową oraz finansową.

Analiza technologiczna

Podczas przygotowywania oceny technologii nasz zespół analityków przeprowadza badanie rynku w celu porównania danej technologii z konkurencją oraz weryfikację istniejącego stanu sztuki i trendów. Badanie to jest zazwyczaj pierwszym i jednym z najważniejszych etapów sprawdzania potencjału projektu. Analizując artykuły naukowe i raporty rynkowe z danego obszaru staramy się określić, co może stać się z danym rozwiązaniem w okresie 3 – 5 lat. Dzięki temu możemy ustalić, czy w najbliższym czasie nie pojawi się realne zagrożenie ograniczające dalszy rozwój wynalazku. Korzystając z naszego doświadczenia i analiz, jesteśmy w stanie określić, czy technologia, z którą mamy do czynienia jest unikalna na skalę międzynarodową.

Analiza rynkowa

Polski Instytut Badań i Rozwoju tworzy kompleksowe analizy rynkowe dostosowane do potrzeb każdego projektu. Nasze analizy obejmują określenie zarówno teraźniejszej sytuacji na danym rynku, jak również trendów jego rozwoju. Przeprowadzamy szczegółową weryfikację podmiotów i produktów konkurencyjnych. Posiadamy kompetencje umożliwiające wskazanie rynków optymalnych do sprzedaży analizowanych technologii i powstałych na ich bazie produktów.

Analiza patentowa

Aby technologia start-up’u była chroniona przed skopiowaniem, sugerujemy silną ochronę patentową. Badanie zdolności i czystości patentowej pozwala nam stwierdzić czy taka ochrona jest możliwa i w jakim zakresie. Na podstawie analiz krajowych i zagranicznych baz patentowych ustalamy, jakie kroki należy przedsięwziąć w celu uniknięcia konfliktów patentowych m.in. przez wprowadzenie modyfikacji opisu zgłoszenia patentowego bądź wprowadzenie zmian w konstrukcji samego wynalazku. Wynikiem naszej analizy są propozycje najbardziej odpowiednich form ochrony wyników prac badawczych i rozwojowych, a także wskazanie możliwych ścieżek komercjalizacji.

Model finansowy

Ostatnim elementem analizy wykonywanej przed sfinansowaniem projektu jest opracowanie modelu finansowego i planu operacyjnego zawierającego kamienie milowe wyznaczające postęp prac w start-up’ie. Dla rozwiązań technologicznych opracowane zostają modele biznesowe. Po wskazaniu potrzeb, które zostały określone na etapie modelowania koncepcji biznesowej, przeprowadzana jest analiza wskazująca potencjalnych odbiorców oraz partnerów przemysłowych.