Portfolio

Spółki portfelowe

Nowoczesna technologia syntezy DEHT/DOTP – bezpiecznego dla zdrowia plastyfikatora PVC, wykorzystująca odpadowe butelki (PET) jako źródło kwasu tereftalowego, czyli głównego składnika syntezy. Zastosowanie technologii pozwala na znaczną redukcję kosztów produkcji. Proces jest całkowicie bezodpadowy. więcej…

ecVision to technologia kompleksowego przetwarzania i analizy obrazu dedykowana dla monitoringu wizyjnego. Zaawansowane, autorskie algorytmy, wspierane przez sztuczną sieć neuronową, mają 99% skuteczność rozpoznawania obiektów (w tym twarzy, tablic rejestracyjnych, identyfikatorów). EcVision dzięki wydajnej technologii transkodowania umożliwia zmniejszenie bitrate przesyłanego obrazu 30-krotnie oraz generuje znacznie mniej fałszywych alarmów i zwiększa detekcję zdarzeń. więcej…

Spółka Eko-Hub opracowała proces utylizacji hydrotermicznej odpadów ściekowych i przemysłowych, którego produktami są wysokokaloryczne biopaliwa oraz węgiel aktywny. Proces nie wymaga suszenia odpadu, dzięki czemu jest efektywny energetycznie. więcej…

FlexGigaHertz rozwija zaawansowane technologie przestrajalnych elastycznych anten ceramiczno-kompozytowych. Opracowane materiały pozwolą na tworzenie uniwersalnych i praktycznych anten obsługujących wiele standardów łączności jednocześnie. więcej…

Spółka stworzyła system, który minimalizuje awarie maszyn, nieplanowane przestoje oraz optymalizuje procesy produkcyjne bazując na zaawansowanej analizie danych. Do przewidywania awarii wykorzystywane są algorytmy klasy Deep Learning oraz architektura obliczeniowa oparta o potężne procesory graficzne firmy NVIDIA. więcej…

Spółka opracowała oprogramowanie Eco Driving, które zwiększa o ok. 10% efektywność energetyczną wszystkich pojazdów szynowych. Eco Driving pomaga w optymalizacji zużycia energii sugerując maszynistom takie działania, jak spowolnienie, przyspieszenie, utrzymanie stałej prędkości, wyłączanie ogrzewania itp. więcej…

Olympus Sky Technologies wdraża oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo dla urządzeń działających w ramach Internetu Rzeczy (IoT), koncentrując się na rynkach: automotive, smart home i smart city. więcej…

Spółka opracowuje proces pozwalający na wydobycie pozostałości zasobów z popiołów powstałych w procesie produkcji, a następnie kompresji odpadów do postaci bezpiecznych i łatwych do przechowywania „cegieł”.

Technologia LGM to unikalny system zarządzania energią, który optymalizuje pracę generatora prądu. Technologia ta może zwiększyć wydajność turbin wiatrowych i innych wytwórców energii o 30%-50%. więcej…

Spółka opracowała technologię wykorzystywaną do bardzo drobnego rozdrabniania materiału w przemysłach: papierniczym (celuloza), biopaliw (zboże) i przetwarzania żywności (owoce i warzywa). więcej…

Spółka Revolvent specjalizuje się w projektowaniu energetycznie efektywnej grupy systemów odwrotnej wentylacji do każdego rodzaju pomieszczeń. więcej…

Spółka NCT opracowała skuteczną metodę izolacji i propagacji autonomicznych fibroblastów w celu ich wykorzystania do zabiegów medycznych przeciw starzeniu oraz w leczeniu chorób i defektów skóry. więcej…

Spółka ma na celu komercjalizację sposobu otrzymywania nanoceramiki magnetycznej charakteryzującej się wysoką indukcją nasycenia i bardzo dużym oporem właściwym, dzięki czemu może być stosowana w urządzeniach używających prądu o wysokiej częstotliwości (powyżej 1 MHz). więcej…

Spółka Sulrock stworzyła nowoczesne mineralne spoiwo oparte na reformowanej siarce, które charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i wysoką odpornością na temperatury, czynniki chemiczne oraz hydrauliczne. Opracowana metoda jest całkowicie mechaniczna, co przekłada się na prostotę aparatury i w efekcie łatwość w jej przemieszczaniu.

Spółka Ferristorm ma na celu opracowanie technologii produkcji nowego materiału pochłaniającego promieniowanie elektromagnetyczne – co najmniej w zakresie częstotliwości 0.1–3 GHz. Materiał bazuje na związkach ferrytowych i może przyjmować postać stałą lub elastyczną (np. pianki, żele).