Kontakt

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.
ul. Radwańska 56 lok. 2
93-574 Łódź

Adres korespondencyjny:
ul. Rajców 25
00-220 Warszawa

W razie pytań prosimy o kontakt z:
Aleksandra Donocik
+48 512 262 418
alfa@pibir.pl

Technologie