Contact

Polish Institute of Research and Development Investments
(Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.)
ul. Radwańska 56 lok. 2
PL-93-574 Łódź

Address for correspondence:
ul. Rajców 25
PL-00-220 Warszawa

If you have any question:
Aleksandra Donocik
+48 512 262 418
alfa@pibir.pl

Technologie