Fundusz Bridge Alfa PIBiR Inwestycje

Polski Instytut Badań i Rozwoju to fundusz inwestycyjny, który weryfikuje pomysły, a następnie finansuje ich rozwój, do momentu sprzedaży start-up’u.

Charakterystyka funduszu

Polski Instytut Badań i Rozwoju jest funduszem, który powstał w odpowiedzi na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę finansową. Wspieramy Polskich naukowców i przedsiębiorców, których rozwiązania są nowatorskie, jednak etap rozwoju ich technologii jest zbyt wczesny, aby znalazły one wsparcie finansowe ze strony funduszu venture capital lub przemysłu. Komercjalizacja pomysłów na wczesnym etapie rozwoju wymaga przeprowadzenia szeregu prac, które potwierdzą potencjał komercyjny technologii.
Rozwiazania

Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny funduszu podzielony jest na trzy etapy: preinkubacja, inkubacja i komercjalizacja. Po przesłaniu zgłoszenia projektu do PIBiR’u, nasz zespół analityków weryfikuje założenia technologii, sprawdza stan sztuki i określa potencjał rynkowy. Następnie, w wyniku negocjacji przedstawicieli funduszu oraz autorów pomysłu, określany jest budżet niezbędny do przeprowadzenia preinkubacji (wstępnej weryfikacji technologii). W przypadku potwierdzenia przyjętych założeń, podejmowana jest decyzja o założeniu spółki. W drugim etapie – inkubacji pomysłu – technologia jest rozwijana i udoskonalana, aby w postaci gotowego produktu trafić do klientów. Celem funduszu jest wsparcie start-up’u na wszystkich etapach, aby maksymalnie zwiększyć wartość spółki, a następnie sprzedać swoje udziały inwestorowi branżowemu.

Wielkość inwestycji

Wysokość naszych inwestycji wynosi od 100 000 PLN do 3 000 000 PLN.

W zamian za finansowanie projektu obejmujemy mniejszościowy pakiet udziałów w start-up’ie.

Kryteria inwestycyjne

Inwestujemy w projekty z obszarów:

  • nowe materiały
  • rozwiązania dla przemysłu
  • rozwiązania dla transportu
  • elektronika
  • robotyka
  • AI

Ze względu na różnorodność zainteresowań oraz specjalizacji członków zespołu, wyróżniamy się wielowymiarowym spojrzeniem na omawiany problem. Wierzymy, że otwarte podejście do zagadnienia może rodzić nowe i niecodzienne rozwiązania. Dzięki temu sprawnie potrafimy poruszać się w wielu różnych obszarach nauki i biznesu.

Rozmiar funduszu

Fundusz Bridge Alfa Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  • Dofinansowanie: 24.000.000 PLN.
  • Rozmiar funduszu: 30.000.000 PLN.

Wyjście funduszu

Preferowane przez nas wyjście z inwestycji to sprzedaż 100% udziałów inwestorowi branżowemu w perspektywie 3-4 lat od momentu inwestycji.


Projekt „Fundusz Bridge Alfa Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge ALFA.