Polscy naukowcy posiadają świetne pomysły, które przekształcają w nowe technologie – nas interesują wszystkie innowacje. Wiemy, że silną i szczerą współpracą naukowców i biznesu zmienimy otaczający nas świat.

Polski potencjał

Naszym zdaniem polskie uczelnie i przedsiębiorstwa charakteryzują się dużym potencjałem innowacyjnym, który jednak do tej pory nie przekładał się bezpośrednio na liczbę wdrożeń dla biznesu. Niejednokrotnie wynika to z trudności w pozyskaniu profesjonalnego doradztwa w obszarze analizy technologicznej, które rzetelnie określi potencjał komercjalizacyjny oraz ryzyko związane z ewentualnym wdrożeniem zaproponowanego projektu. Wiele z inicjatyw pozyskało finansowanie, dzięki wysokim w ostatnich latach nakładom na badania i rozwój. Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieją takie projekty, które borykają się z trudnościami, jakie stawia zderzenie z aktualną sytuacją rynkową oraz oczekiwaniami przemysłu i konsumentów dotyczącymi finalnych produktów i usług.
Polski potencjał
W odpowiedzi na opisane potrzeby powstał zespół Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju. Skutecznie usprawniamy proces przejścia z fazy koncepcyjnej projektu, poprzez wdrożenia, aż po rynkowy sukces. Wierzymy, że trend dotyczący wzrostu liczby firm i inicjatyw zaangażowanych w rozwijanie produktów oraz rozwiązań opartych na wysoko zaawansowanych technologiach opracowane w kraju utrzyma się i wykaże w najbliższych latach przyśpieszone tempo, które będzie wynikać między innymi z naszej działalności, jako podmiotu wspierającego procesy związane z transferem technologii.

Obszary zainteresowania

Polski Instytut Badań i Rozwoju zajmuje się pracą na rzecz rozwoju zarówno sektora przemysłowego, jak i naukowego. W ramach naszej pracy przeprowadzamy analizy w wielu dziedzinach nauki, takich jak: chemia, biologia, elektronika, robotyka, medycyna, energetyka, ekologia, transport, informatyka, elektronika i wiele innych. Ze względu na bardzo dużą różnorodność zainteresowań oraz specjalizacji członków zespołu, wyróżniamy się wielowymiarowym spojrzeniem na omawiany problem. Wierzymy, że otwarte podejście do zagadnienia może rodzić nowe i niecodzienne rozwiązania. Dzięki temu bardzo sprawnie potrafimy poruszać się w wielu różnych obszarach nauki i biznesu.

Przykłady analizowanych technologii

Nanoceramika o właściwościach metamateriału

Metamateriały charakteryzują się niezwykłymi właściwościami, które nie występują w naturze. W przypadku omawianej technologii chodzi o ich lewoskrętność, czyli ujemny współczynnik załamania dla określonych długości fali elektromagnetycznej. Praktyczne wykorzystanie metamateriałów pozwala, na przykład, na konstrukcję perfekcyjnego kamuflażu przeciwradarowego lub anten o nieosiągalnych dotychczas cechach. Prezentowana nanoceramika wyróżnia się od innych, podobnych wynalazków będących jeszcze w fazie wstępnego rozwoju tym, że posiada bardzo wysokie parametry oraz naturalną strukturę, których do tej pory nikomu nie udało się uzyskać.

Estry niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3

Opracowana technologia umożliwia stworzenie preparatów estrów etylowych kwasów Omega-3 z surowca roślinnego. Czystość preparatu uzyskanego opracowaną metodą umożliwia zaklasyfikowanie roztworu do farmaceutyków, bądź suplementów diety o bardzo wysokiej jakości. Opracowana metoda pozwala odzyskiwać także kwasy tłuszczowe Omega-6 oraz Omega-9.

Innowacyjny robot mobilny

Zaprezentowana technologia dotyczy stworzenia w pełni autonomicznego, wielozadaniowego robota, który może zostać wykorzystany m. in do prac saperskich, inspekcyjnych, wojskowych. Przy konstrukcji robotów tego typu wykorzystywane są wysokorozwinięte technologie związane z takimi dziedzinami jak: mikroelektronika, inżynieria materiałowa, sieci neuronowe, mechanika precyzyjna itd. Zaprezentowane rozwiązanie zastępuje człowieka w wielu niebezpiecznych sytuacjach, sprawnie pokonując trudne tereny, analizując na bieżąco otaczające go środowisko i wypełniając przy tym takie zadania jak: rozminowywanie terenu, zwiad, poszukiwanie ofiar pożaru, uczestniczenie w starciach na polu walki.