Kontakt

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.
ul. Radwańska 56 lok. 2
93-574 Łódź

Adres korespondencyjny:
ul. Łowicka 19 lok. 10
02-574 Warszawa

Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie Funduszu Bridge Alfa:
Aleksandra Donocik
+48 512 262 418
alfa@pibir.pl

Technologie