Nauka jest źródłem wiedzy, która umożliwia tworzenie nowych rozwiązań; łączymy naukowców i przemysł, po to, aby budować silne technologie.

Idea

Naukowe zrozumienie rzeczywistości pozwala tworzyć technologie, które mogą radykalnie zmieniać świat. Aby do tego doprowadzić, konieczne jest kompleksowe zrozumienie kontekstu, w którym funkcjonują. Odnalezienie odpowiedniej niszy dla technologii może decydować o tym, czy rezultaty lat prac badawczych wyjdą poza laboratoria. Wymaga to interdyscyplinarnego podejścia w postrzeganiu technologii, uwzględniającego nie tylko naukowe spojrzenie na dany wynalazek, ale również to, w jakim stopniu może on zmienić rzeczywistość w różnych jej aspektach, w tym przede wszystkim ekonomicznym, politycznym i społecznym.

O Nas

Polski Instytut Badań i Rozwoju (PIBiR) jest organizacją powołaną do realizacji zadań z zakresu wspierania komercjalizacji i innych form transferu nowych technologii do gospodarki. Stanowimy grupę analityków tworzących uzupełniające się zespoły – dział analiz technologicznych, dział analiz rynkowych oraz dział projektów unijnych. Na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę. Uczestniczymy w kursach doszkalających, spotkaniach biznesowych oraz konferencjach naukowych. Do każdego zlecenia podchodzimy z zapałem i nową energią.

Celem działania Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju jest wsparcie polskich naukowców oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Głównym zadaniem Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju jest promocja nowych rozwiązań technologicznych oraz aktywne uczestnictwo w roli partnera w procesie ich komercjalizacji. W celu realizacji powyższych zadań tworzymy kompleksowe analizy technologiczne oraz analizy rynkowe. Świadczymy również usługi polegające na pozyskiwaniu dotacji unijnych i innych źródeł finansowania na realizację projektów badawczo – rozwojowych, jak również na realizację procesu komercjalizacji wyników prac B+R.

Współpracujemy z licznymi przedsiębiorstwami produkcji przemysłowej, polskimi i zagranicznymi funduszami specjalizującymi się w finansowaniu i wdrażaniu innowacji, a także z inwestorami indywidualnymi oraz partnerami medialnymi. Współdziałamy z ekspertami, naukowcami oraz analitykami z Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia, a także Tel Avivu. Ponadto współpracujemy z takimi instytucjami, jak PSI, DESY, Helmholtz Institute, a także Międzynarodowym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej.

Zespół

Wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają w wyniku spoglądania na problem z wielu różnych stron. Cenimy podejście interdyscyplinarne, które pozwala na nowatorskie, nieoczywiste podejście do rozwiązania problemów. Dlatego też nasz zespół składa się z osób specjalizujących się w różnych dziedzinach i posiadających różne zainteresowania: inżynierów, biotechnologów, matematyków, ekonomistów, specjalistów od finansów, filozofów i innych. Nasz zespół jest otwarty na nowe i unikalne perspektywy.
_DSC3210
Nasi pracownicy to wyjątkowe indywidualności, ale wszyscy codziennie działają z pasją tworzenia innowacji i zmieniania rzeczywistości na wszelkich możliwych jej poziomach. Jesteśmy dumni z naszej odwagi i śmiałości do odrzucania utartych schematów oraz ze świadomości tego, że czasami, aby mieć rację trzeba też przyznać, że przyjęte założenia były błędne.
Cały nasz zespół to pasjonaci wynalazczości, którzy lubią tworzyć i współpracować ze sobą, przynosząc korzyści naszym inwestorom, partnerom i klientom.

Zarząd

Elżbieta Jamrozy i Michał Olszacki wierzą w potencjał polskich wynalazków. Ich kilkunastoletnie doświadczenie wyniesione z pracy w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych – naukowych i badawczych pozwala im na wyznaczanie celów dla polskiej technologii i przemysłu. Ponadto posiadają doświadczenie pracy w przemyśle oraz prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Wspólnie zaprojektowali i uruchomili Park Naukowo Technologiczny NCBJ.

Dział analiz technologicznych

Szczegółowo bada technologiczne uwarunkowania dla komercjalizacji danego wynalazku. Ponadto przygotowuje analizy IP (Freedom To Operate) oraz opracowują strategie ochrony IP.

Dział analiz rynkowych

Wspólnie opracowuje kompleksowe analizy rynku o zasięgu globalnym.

Dział projektów unijnych

Przygotowuje wnioski o dofinansowanie dla najbardziej innowacyjnych projektów z różnorodnych dziedzin.