Polski Instytut Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje nowatorski program inwestycyjny, który finansuje realizację proof-of-concept w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Fundusz weryfikuje pomysły, a następnie finansuje dalszy ich rozwój, do momentu przekształcenia projektu w podmiot – samodzielną spółkę. W dalszym etapie spółki będą rozwijane przy współudziale funduszy typu venture capital.

Opis programu

Bridge Alfa realizowany przez Polski Instytut Badań i Rozwoju jest funduszem, który powstał w odpowiedzi na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę badawczą, biznesową i finansową. W Polsce pracuje wielu naukowców, których rozwiązania są nowatorskie, o potencjale wywarcia istotnych zmian w dalszym postępie technologicznym. Jednak etap rozwoju tych koncepcji jest zbyt wczesny, aby znalazły one wsparcie finansowe ze strony przemysłu. Komercjalizacja pomysłów na wczesnym etapie rozwoju wymaga przeprowadzenia szeregu prac, które określą potencjał przemysłowy technologii. Do działań tych należy zaliczyć m.in. przeprowadzenie analiz technologicznych i biznesowych, realizacja proof-of-concept, jak również prowadzenie negocjacji z potencjalnymi odbiorcami technologii w zakresie jej parametryzacji.

Fundusz rozpoczął nabór pomysłów w dniu 1 października 2014. Proces inwestycyjny podzielony jest na 3 etapy: preinkubacja, inkubacja, komercjalizacja. Po przekazaniu przez autora opisu projektu (formularz poniżej), zespół analityków PIBiR weryfikuje jego podstawowe założenia, sprawdza stan sztuki i wstępnie określa potencjał rynkowy technologii. Następnie w wyniku negocjacji przedstawicieli funduszu oraz autorów pomysłu, określany jest budżet niezbędny do przeprowadzenia proof-of-concept. W przypadku potwierdzenia przyjętych założeń, podejmowana jest decyzja o założeniu spółki – osoby prawnej. W drugim etapie – inkubacji pomysłu – technologia jest rozwijana przez nowo założone przedsiębiorstwo, w którym autorzy pomysłu posiadają większość udziałów. Dzięki temu mogą w dalszym ciągu rozwijać swoją koncepcję, bez utraty praw do technologii. W kolejnym etapie spółka zostaje zaproszona na rozmowy z przedstawicielami funduszy typu venture capital. Wówczas powstaje możliwość pozyskania dalszego finansowania.

Finansowanie technologii wzrasta wraz z przechodzeniem przez kolejne etapy procesu pre- i inkubacji. Na początku, tj. w fazie proof-of-concept , udzielane jest wsparcie w wysokości do 100 000 PLN. W kolejnych etapach łączna kwota inwestycji osiąga do 1 mln PLN. Najważniejsze z perspektywy autorów technologii jest to, że przez cały czas posiadają większą część praw do pomysłu.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ
Uzupełniony dokument prosimy odesłać na adres ALFA@PIBIR.PL